Tiếp xúc HệĐỊA CHỈ NHÀ :

Portion 'A' First Floor, Old No. 131, New No. 50,
Pedariyar Koil Street,
Seven Wells, Chennai - 600001.
Tamilnadu,India

ĐIỆN THOẠI :

+91-9940472902

E-mail :

millionhealthpharmaceuticals@gmail.com

Gửi một Thông điệp